Browsing: Sự phát triển của thai nhi

Những thông tin, hình ảnh minh họa cụ thể về sự phát triển thai nhi qua các giai đoạn. Những đặc điểm về hình thái, những thay đổi cụ thể của thai nhi.

Những yêu cầu cần chú ý cho các mẹ bầu theo từng giai đoạn phát triển của thai nhi.