Browsing: Dòng thời gian

Quá trình phát triển của thai nhi

Trang bị đầy đủ cho mẹ về các kiến thức về dinh dưỡng, sự phát triển của trẻ trong suốt quá trình mang bầu.

Bao gồm các giai đoạn

Các hiện tượng thường gặp ở trẻ trong quá trình mang thai

  • Hiện tượng thở gấp
  • Nguyên nhân gây ra hiện tượng rùng mình

xem thêm: những vấn đề thường gặp ở trẻ sơ sinh.