Browsing: 3-6 tháng

Sự phát triển của thai nhi tuần tuổi thứ 16

Sự phát triển của thai nhi tuần tuổi thứ 16

Sang tuần tuổi 16, các bộ phận trong cơ thể bé đang dần hoàn thiện như chức năng hít thở đã hoạt động, mắt bé bắt đầu đảo sang các bên. Điều đặc biệt bé đã bắt đầu nhào lộn,…